card

БИДНИЙ НЭРЭМЖИТ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН

Эрдэнэт хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд залуусыг амралт, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх таатай орчныг бий болгох зорилгоор бид өөрсдийн нэрэмжит “Цэцэрлэгт хүрээлэн”-г 5 га талбайд байгуулах төслийг санаачлан, 2020 оноос Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран ажиллаж байна. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төслийг гүйцэтгүүлэхээр гадаадын өндөр мэргэжлийн мэргэжилтэнтэй санал солилцож байна.