card

ШАГНАЛ ӨРГӨМЖЛӨЛ

Лондонгийн металлын биржийн гишүүн
2019 он

Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага
2019 он

 

Монгол Улсын топ-100 аж ахуйн нэгж
2014 - 2020 он

Хөрөнгө оруулалтыг тогтворжуулах гэрчилгээ
2017 он

Боловсролд ээлтэй байгууллага
2017 он, орхон аймаг

Монгол Улсын топ-10 татвар төлөгч
2019, 2020 он

Орхон аймгийн шилдэг аж ахуйн нэгж
2018 он

Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага
2016 он, орхон аймаг