card

ХҮНИЙ НӨӨЦ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

“Ачит Ихт” ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд ижил тэгш боломж олгож, сонгон шалгаруулалтаа шударга, ил тод, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх зарчмаар явуулдаг. Бид тухайн хүний мэдлэг, чадварыг шударгаар үнэлэн хандлага, төлөвшилд нь тулгуурлан ажилд авч байна.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНУУД