card

ҮЙЛДВЭР МЭДЭЭЛЭЛ, НӨӨЦ

  • Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь хөвүүлэн баяжуулах технологид тохирохгүй, ядуу агуулгатай балансын бус, холимог хүдрийг  1978 оноос 2004 он хүртэл 2-р овоолгонд тавьсан.
  • Ачит-Ихт ХХК нь балансын бус хүдрийн 2-р овоолгыг ашиглан, үйлдвэр байгуулах хамтын ажиллагааны гэрээг “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-тай 2010 онд хийсэн.
  • Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын үед ТЭЗҮ-ийг нийт 4 удаа боловсруулж 2014 онд ТЭЗҮ-ээ ЭБМЗ-өөр батлуулсан бөгөөд 2018 онд Үүсмэл ордын нөөцийг  ашигт малтмалын Улсын нөөцийн нэгдсэн санд бүртгүүлж, 2019 онд ТЭЗҮ тодотголыг батлуулсан.