card

КОВИД

Ковид-19 цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг дэмжин 110 сая төгрөгийг Улсын болон Орхон аймгийн Онцгой комисст хандивласан.