"Ачит Ихт" ХХК-ийн хамт олон  Ерөнхийлөгчийн хавар, намрын бүх нийтийн мод тарих өдөрлөгийн хүрээнд 500ш 2 настай 1,5м дээш улиас мод тарилаа. 2021 онд нийт 800 ширхэг мод тарьсан байна.