Орхон аймаг, “Ачит Ихт” ХХК -тай 2021 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурлаа.

Орхон аймгийн зүгээс нутаг дэвсгэр дээр нь үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн томоохон компаниудтай нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хамтран ажилладаг. Ачит Ихт ХХК нь тогтмол Хамтран ажиллах гэрээ байгуулан нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Орхон аймгийн үйл ажиллагааг дэмжсээр ирсэн.