Давуу эрхийн хувьцааны 10 дахь улирлын ногдол ашиг хуваариллаа.

2018 оны 9-р сараас эзэмшүүлж эхэлсэн давуу эрхийн хувьцааны 10 дах улирлын ногдол ашгаа энэ долоо хоногт хуваариллаа.