Орхон аймгийн ХАБЭА-н нөхцлийг сайжруулсан шилдэг аж ахуйн нэгжээр шалгарлаа

Орхон аймгаас хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн гурван талт хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг дүгнэж, ХАБЭА-н нөхцлийг сайжруулсан шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг шагнаж урамшууллаа. “Ачит-Ихт” компани нь ХНХЯ, ХАБ-н эрүүл мэндийн төвөөс үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлсэн эрсдэлтэй ажлын байрны болон тусгай сургалтын эрхийн гэрчилгээг авч, эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, ердийн өвчний тохиолдлыг бууруулж чадсанаар энэхүү шагналын эзэн болжээ.