Мөсөн өргөө цогцолбор

Дэлхийн улс орнуудад нийтийг хамарсан томоохон үйл ажиллагаа явуулдаг спорт цогцолборууд нэр хүндтэй бизнесийн компаниудад байгууламжийнхаа нэрийг тодорхой хугацаагаар эзэмшүүлэх буюу түрээслүүлэх практик бий. Энэ нь олон нийтийг хамарсан томоохон үйл ажиллагаануудаар дамжуулан компанийн нийгмийн хариуцлагаа өргөжүүлэхээс гадна зар сурталчилгаа хийж дэмждэг гэсэн үг. Тухайлбал, АНУ-д Bank of America, PNC Bank, Rio Tinto, Toyota зэрэг компаниуд тухайн улсынхаа хамгийн том арена, спорт цогцолборуудын нэрших эрхийг эдэлдэг бол Японд Nissan Yokohama, Германд Allianz Arena, Австралид Marvel зэрэг томоохон компаниуд олон үйлдэлт аренагаа дэмжин ажиллаж байна. 

Монгол Улсад өвлийн спортыг хөгжүүлэх, урлаг, соёл, спортын төрөлжсөн тэмцээн уралдаан, төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулж буй олон улсын стандартыг хангасан “Степпе Арена” буюу Мөсөн өргөө нь бизнесийн нэр хүндтэй компаниудад нэршүүлэх олгох судалгаа хийж, хэд хэдэн газартай хэлцэл хийсний эцэст “Ачит Ихт” ХХК-д нэрших эрх олголоо. Ингэснээр тус компани “AIC Степпе Арена” гэх нэрших эрхийг 3 жилийн хугацаатай эзэмшихээр гэрээ байгуулсан нь дээрх практикийг Монголд нэвтрүүлсэн анхны тохиолдол боллоо.