ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАЛ ХУДАЛДАН БОРЛУУЛАХ, СОЛИЛЦОО ХИЙХ БАРАА МАТЕРИАЛ

АДАПТОР, БИО, HDPE, DN200  --  4Ш

АДАПТОР, DN450, HDPE  --  23Ш

АППАРАТ, КОНСНЫ ДООД АППАРАТ, УАЗ ФУРГОН  --  1Ш

ГУРАВЛАГЧ, HDPE  160X160X63  --  1Ш

ГУРАВЛАГЧ, HDPE, DN160  --  7Ш

ГУРАВЛАГЧ, ТРОЙНИК, БИО, 400X110X400  --  5Ш

ГУРАВЛАГЧ, ТРОЙНИК, БИО, 400X200X400  --  1Ш

ЖИЙРЭГ, DN65 PN16  --  547Ш

ЖИЙРЭГ, БИО DN400  --  18Ш

ЖИЙРЭГ, БИО ЖИЙРЭГ DN200  --  11Ш

ЖИЙРЭГ, ГАВЛЫН ЖИЙРЭГ, УАЗ ФУРГОН  --  1Ш

ЖИЙРЭГ, КОЛЛЕЙКТОРЫН ЖИЙРЭГ, УАЗ ФУРГОН  --  1Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN100, PN15  --  310Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN110  --  37Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN110, PN25  --  21Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN150, PN10  --  39Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN150, PN16  --  11Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN200, PN10  --  54Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN200, PN16  --  60Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN200, PN25  --  55Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN250, PN10  --  54Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN250, PN16  --  51Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN250, PN25  --  53Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN350, PN10  --  51Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN350, PN16  --  47Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN350, PN25  --  41Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN400, PN10  --  68Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN400, PN16  --  6Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN400, PN25  --  33Ш

ЖИЙРЭГ, НЕРЖ, DN450, PN16  --  20Ш

ОТВОД, DN450, WATER, HDPE  --  5Ш

СЭРЭЭ, УАЗ ФУРГОН  --  1Ш

ТЕРМОСТАТ, ТЕРМОСТАТ,  УАЗ ФУРГОН  --  1Ш

ТРАНЗИСТОР, УАЗ ФУРГОН  --  1Ш

ТРОСС, СПИДОМЕТР, УАЗ ФУРГОН  --  1Ш

ХААЛТ, ҮЛ БУЦАХ, DN300 , НЕРЖ, ЦЭНХЭР  --  8Ш

ХААЛТ, DN25 БӨМБӨЛГӨН, НЕРЖ, ЦЭНХЭР  --  6Ш

ХААЛТ, ЭРВЭЭХЭЙ, DN300, НЕРЖ, ЦЭНХЭР  --  5Ш

ХОЛБОГЧ, БИО САЛДАГ ХОЛБОГЧ, 25ММ, DN20  --  1440Ш

ХОЛБОГЧ, САЛДАГ  БИО, 20ММ, DN15  --  6Ш

ХОЛБОГЧ, ЦАСНЫ МАШИНЫ ХОЛБОГЧ  --  1Ш

ХОЛХИВЧ, УГИЙН ХОЛХИВЧ, УАЗ ФУРГОН  --  2Ш

ЦААС, НАКЛАДНЫ ЦААС, УАЗ ФУРГОН  --  8Ш

ГОЛ, ЧАГТАН ГОЛ, УАЗ ФУРГОН  --  3Ш

ШИЛЖҮҮЛЭГ, HDPE ДАХИН ДАМЖУУЛАХ, 160-110  --  5Ш

ШИЛЖҮҮЛЭГ, HDPE, 250-110  --  20Ш

ШҮҮР, БЕНЗИН ШҮҮР, УАЗ ФУРГОН  --  4Ш

ШҮҮР, МАСЛЫН ШҮҮР, УАЗ ФУРГОН  --  1Ш

АДАПТОР, HDPE DN400 /НИМГЭН ХАНАТАЙ/  --  10Ш

АДАПТОР, HDPE DN160  --  43Ш

БАНК БЕНЗИНИЙ-ФУРГОН  --  1Ш

ШИЛЖҮҮЛЭГ, НЕРЖ ШИЛЖҮҮЛЭГ 108-159  --  12Ш

АППАРАТ, ТООРМОСНЫ АППАРАТ, УАЗ ФУРГОН  --  1Ш

ФЛАНЦ, DN350 PN10 MPA ХҮЗҮҮТЭЙ  --  5Ш

ХААЛТ, ҮЛ БУЦАХ, DN200, НЕРЖ, ЦЭНХЭР  --  5Ш

ХААЛТ, DN150 ЭРВЭЭХЭЙ, НЕРЖ, ЦЭНХЭР  --  4Ш

ХААЛТ, ЭРВЭЭХЭЙ ХААЛТ, DN200 ГАР ЭРГҮҮЛГЭН  --  1Ш

ФЛАНЦ, DN350, PN16 MPA, ХҮЗҮҮТЭЙ  --  7Ш

БООЛТ, ШАЙБА, М8, НЕРЖ  --  3000Ш

БООЛТ, ГАЙКА, НЕРЖ, 6Х25ММ  --  4000Ш

БООЛТ, М27X120ММ, НЕРЖ  --  51Ш

БООЛТ, НЕРЖ М27*110ММ  --  164Ш

БООЛТ, М30X310ММ, НЕРЖ  --  83Ш

БООЛТ, М30X320ММ, НЕРЖ  --  48Ш

БООЛТ, М30X340ММ, НЕРЖ  --  32Ш

БООЛТ, М33X140ММ, НЕРЖ  --  160Ш

ГАЙКА, М27, НЕРЖ  --  1000Ш

ГАЙКА, М14, НЕРЖ  --  3600Ш

ГАЙКА, М30 GB5782  --  143Ш

ГАЙКА, М33 GB5782  --  162Ш

ХАВЧААР, НЕРЖИН ХАВЧААР, SS 316  --  2960Ш

ШАЙБА, АМТАЙ ШАЙБА, М33  --  120Ш

ШАЙБА, АМТАЙ ШАЙБА, НЕРЖ, М8  --  1000Ш

ШАЙБА, АМТАЙ, НЕРЖ, М14  --  4000Ш

ШАЙБА, АМТАЙ, НЕРЖ, М16  --  3000Ш

ШАЙБА, АМТАЙ, НЕРЖ, М20  --  3500Ш

ШАЙБА, М30  --  260Ш

ШАЙБА, АМГҮЙ М14  --  2000Ш

БӨМБӨЛӨГ, ВВ БӨМБӨЛӨГ, БӨМБӨЛӨГ, PR, ploethylene БӨМБӨЛӨГ Диаметр: 10мм  --  3141.5Ш