Түгээх

SX-EW Технологи

Хүчлийн уусмалаар овоолгын хүдрийг уусгах дамжлага.

SX-EW Технологи

1

Зэс тээсэн Шимт уусмал (PLS) овоолгын ёроолоор гарна.

SX-EW Технологи

2

Овоолгын ёроолоор гарсан шимт уусмалын цөөрөм.

SX-EW Технологи

3

Зэс агуулагч электролитыг уусган хандлах цех (SX).

SX-EW Технологи

4

Цахилгаан хими буюу электролизын цех (EW).

SX-EW Технологи

5

Эцсийн бүтээгдэхүүн: Катодын цэвэр зэс.

SX-EW Технологи

6