Түгээх

Удирдлагын баг

Удирдлагын баг

Удирдлагын баг

Д. Эрдэнэцэцэг
Гүйцэтгэх захирал
МУИС төгссөн, Хуульч мэргэжилтэй, Магистр. Прокурор, МУИС, Хууль зүйн яаманд ажиллаж байсан. 2006 оноос хувийн хэвшилд ажиллаж байсан бөгөөд “Ачит Ихт” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар 2014 оны 3 дугаар сараас ажиллаж байгаа.
Ц.Энхбаяр
Салбар Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
Иргэн ба үйлдвэрийн барилгын инженер, Ростов Дон хотын Барилгын дээд сургууль ОХУ, 1983
Монгол улсын зөвлөх инженер, Барилгын инженерийн магистр,
Бизнесийн удирдлагын магистр,
Улсын барилгын зургийн төв институт, Барилга, хот байгуулалтын яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын Ипотекийн Корпорацид инженер болон удирдах ажлууд хийж байсан. Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк зэрэг олон улсын төслүүдийг удирдаж хэрэгжүүлж байсан. 2015 оны 7 сараас АИК төслийн зохицуулагч, 2016 оны 1 сараас Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирлаар ажиллаж байна.
William Shawn Orser
General Manager
Master of Business Administration – Univeristy of Phoenix Arizona
Bachelor of Science-Metallurgical Engineering- Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, Montana
PMP-PMI – Currently working on Project Managment Certificate online course
General Manager of AIC since March 2016.